Αναμένεται να υπάρξει μεγάλο πρόβλημα με την ανακύκλωση.

1.6k