Γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα Ευστάθιος και Ευσταθία.

897