Πραγματοποιείται το Μεγάλο Ευχέλαιο.

830

Ψάλλεται το Τροπάριο της Κασσιανής.

778

Εορτάζεται η είσοδος του Ιησού Χριστού στην Ιερουσαλήμ.

860