Πραγματοποιείται το Μεγάλο Ευχέλαιο.

828

Ψάλλεται το Τροπάριο της Κασσιανής.

776

Εορτάζεται η είσοδος του Ιησού Χριστού στην Ιερουσαλήμ.

858