Πολιούχος άγιος του Ηρακλείου και της Καστοριάς μεταξύ άλλων πόλεων.

1k