Από τους δημοφιλέστερους Αγίους της Χριστιανικής πίστης.

871

Πραγματοποιείται το Μεγάλο Ευχέλαιο.

779

Ψάλλεται το Τροπάριο της Κασσιανής.

728

Εορτάζεται η είσοδος του Ιησού Χριστού στην Ιερουσαλήμ.

810