Από τους δημοφιλέστερους Αγίους της Χριστιανικής πίστης.

879

Εορτάζεται η είσοδος του Ιησού Χριστού στην Ιερουσαλήμ.

812