Όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

715

Εργασίες συντήρησης στην περιοχή της άνω διαβάσεως Καλοχωρίου της οδού Ιωνίας από την Π.Κ.Μ.

741

Διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δέλτα.

908