Η διαμαρτυρία αφορούσε την ελλιπή θέρμανση στο Κέντρο Φιλοξενίας.

790