Διαβήτης και CBD: μια εναλλακτική μορφή ρύθμισης του σακχάρου.

667