Για νέους που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στο πρωτογενή τομέα παραγωγής.

1.3k