Διακήρυξη εκποίησης κατεστραμμένων μεταλλικών και πλαστικών κάδων απορριμάτων του Δήμου Δέλτα.

748

Δύο νέες δημοπρασίες για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων στα Κύμινα και στην Χαλάστρα

736

Διακήρυξη 《Προμήθεια ενός φορτηγού καλαθοφόρου ανυψωτικής ικανότητας 15 μέτρων και ενός φορτηγού καλαθοφόρου ανυψωτικής ικανότητας 13 μέτρων για τις ανάγκες του Δήμου Δέλτα》 Οργανωτικές Μονάδες: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Υπογράφοντες: Δήμαρχος – ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Διαδικασία Διαγωνισμού: Ανοικτός Κριτήριο επιλογής: Συμφερότερη από οικονομικής άποψης Τύπος σύμβασης: Προμήθειες Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 152.845,53 …

724

Το Δ.Σ. του δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη εγκρίνει τον προγραμματισμό 37 προσλήψεων Εγκρίνει τον προγραµµατισµό προσλήψεων προσωπικού Ι∆ΟΧ έτους 2016, καθώς και τον σχετικό πίνακα Β του παραρτήµατος 4 έτους 2016, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας, για την πρόσληψη τριάντα τριών (33) ατόµων µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ωροµίσθιων, στα Ευρωπαϊκά προγράµµατα της …

894

Εκδόθηκε η προκήρυξη για το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που αφορά μακροχρόνια ανέργους άνω των 50 ετών. Από το νέο πρόγραμμα θα ωφεληθούν 15.000 άνεργοι ηλικίας 50 ετών και άνω σε επιχειρήσεις. Tην Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων …

700

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με θέμα «Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων, χωμάτων, ογκωδών απορριμμάτων του Δήμου Δέλτα (νέα σύμβαση)» Μελέτη και Διακήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού.

693

Εκδόθηκε η 1Σ/2016 Πρόσκληση του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1/7-3-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στη στελέχωση της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παρ. 3 του ν. 4058/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η Πρόσκληση αφορά στην πλήρωση συνολικά 53 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) καθώς και προσωπικού …

723