Ο ΣΒΒΕ προσφέρει νομική και διαδικαστική υποστήριξη σε οποιαδήποτε ελληνική επιχείρηση επιθυμεί να διεκπεραιώσει τη διαδικασία κατοχύρωσης.

731

Όπως προκύπτει από έρευνα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

945