Ο ΣΒΒΕ προσφέρει νομική και διαδικαστική υποστήριξη σε οποιαδήποτε ελληνική επιχείρηση επιθυμεί να διεκπεραιώσει τη διαδικασία κατοχύρωσης.

719

Όπως προκύπτει από έρευνα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

916