2016: Απώλειες μέτρησαν όλες οι κατηγορίες φορολογουμένων, εκτός από τους αγρότες

73