Αποτελούσε την κύρια πηγή υδροδότησης της Θεσσαλονίκης κατά τα Ρωμαϊκά χρόνια.

798