Από τους δημοφιλέστερους Αγίους της Χριστιανικής πίστης.

765

Πραγματοποιείται το Μεγάλο Ευχέλαιο.

731

Ψάλλεται το Τροπάριο της Κασσιανής.

690