Χρησιμοποιώντας καινούρια μέθοδο επίθεσης, το BackSwap αδειάζει τραπεζικούς λογαριασμούς. Η εξάπλωση γίνεται μέσω spam email με συνημμένο αρχείο JavaScript downloader που ανιχνεύει τραπεζική δραστηριότητα.

952