Από τους δημοφιλέστερους Αγίους της Χριστιανικής πίστης.

868

Πραγματοποιείται το Μεγάλο Ευχέλαιο.

776

Ψάλλεται το Τροπάριο της Κασσιανής.

728