Μεγάλη προσοχή χρειάζεται στο σημείο καθώς δεν υπάρχει κάποια σήμανση.

1.2k