Τι είναι το οφσαϊντ αγάπη μου; – γράφει ο Ιωσηφίδης Μάκης

Περισσότερα

Η Βαρβάρα η χοντρέλω, γράφει ο Μάκης Ιωσηφίδης

Περισσότερα

Την γλώσσα μου έδωσαν ελληνική γράφει ο Μάκης Ιωσηφίδης 

Περισσότερα